IUG

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser

Kansellering

    ● Ved avbestilling 7 dager før aktiviteten starter, må deltakeren betale 50 % av totalprisen.

    ● Ved avbestilling i løpet av de siste 7 dagene før aktivitetsdagen skal deltakeren betale full totalpris.

    ● Vi anbefaler alle våre kunder å ha gyldig reiseforsikring som dekker avbestillingsproblemer.

 

Endringer

Ved endring i påmelding påløper et endringsgebyr på kr 200,- per påmeldt.

Endringer fra arrangør før aktiviteten starter eller kansellering av aktiviteter

Njord AS kan endre avtalevilkårene til deltakerens ulempe kun dersom det er nødvendig på grunn av ytre forhold eller endrede forhold. Deltakeren kan bryte avtalen dersom Njord AS ikke gjennomfører det Njord AS har påtatt seg og avtalebruddet er av vesentlig betydning for deltakeren. Deltakeren må innen rimelig tid gi Njord AS beskjed om at han eller hun ønsker å si opp avtalen. Dersom dette ikke gjøres, mister kunden muligheten til å bryte avtalen.

Dersom minimum antall deltakere for en aktivitet ikke er oppfylt, har Njord AS rett til å kansellere aktiviteten innen rimelig tid. Kunden vil da få tilbud om å delta på turen/kurset ved en senere anledning eller få refundert beløpet for turen bestilt med Njord AS.

 

Værforhold

Dersom den planlagte aktiviteten ikke er mulig å gjennomføre på grunn av værforhold, vil kunden bli tilbudt en alternativ ordning. Njord vil da sette opp en guidet fottur til Brekkefossen som kompensasjon for den avlyste kajakkturen.

 

Alder

Personer under 18 år må ha signatur på egenerklæring fra ansvarlig foresatt for å delta på turer/kurs. Personer under 15 år skal i utgangspunktet være i følge med en ansvarlig person. På utvalgte turer kan dette fravikes etter avtale. En rekke reiser har spesifikke aldersgrenser, disse er spesifisert i hver turbeskrivelse og i egenerklæringen. Det er opp til hver enkelt gjest å sette seg inn i aldersgrensene før du bestiller reise.

 

Ordning

Njord AS betaler ikke kostnader som skyldes deltakernes dårlige tilstand eller andre personlige forhold. Deltakeravgiften vil ikke bli rabattert i forbindelse med en avbrutt aktivitet. Njord AS’ instruktører har rett til å avvise deltakere dersom deltakerens manglende kondisjon og/eller utstyr hindrer gruppen i å gjennomføre aktiviteten i henhold til oppsatt plan. Njord AS’ instruktører har rett til å endre aktivitetsplanen på grunn av hendelser som ligger utenfor Njord AS’ kontroll.

 

Deltakerens ansvar under en aktivitet

Jeg samtykker i at Njord eller dets guider ikke kan holdes ansvarlig for personskade, tap av utstyr eller skade når dette er forårsaket som følge av at instruksjoner ikke er fulgt.

    ● Deltakeren plikter å følge instruksjonene gitt av instruktøren eller av annen person ansatt av Njord AS. Deltakeren plikter å respektere ordensregler som gjelder for aktiviteten, transport, kursfasiliteter etc. og opptre på en måte som gjør at andre kursdeltagere eller eksterne personer ikke forstyrres eller får ubehag. Dersom deltakeren i vesentlig grad bryter dette, kan Njord AS bortvise den aktuelle deltakeren.

    ● Deltakeren er ansvarlig for og må erstatte skaden han/hun påfører Njord AS ved uaktsomhet, for eksempel ved å ikke følge instrukser eller forskrifter. Deltakeren er også ansvarlig for og må erstatte skaden som han/hun har påført Njord AS ved lovbrudd eller andre som Njord AS har leid inn.

 

Dette er inkludert i prisen

Hver aktivitet på denne nettsiden spesifiserer hva som er inkludert i prisen angående utstyr, transport og mat. Dette kan variere på ulike produkter.

 

Forsikring

Forsikring er ikke inkludert i prisen. Deltakeren anbefales å gjennomgå sin ulykkesforsikring for å sikre at den dekker den aktuelle aktiviteten.
 

Krav/klager/angrerett

Merknader eller klager på aktiviteten skal fremmes på stedet umiddelbart og ikke ved kursslutt. Dette for å gi arrangøren en mulighet til å rette opp i forholdet. Det er også en forutsetning for at Njord AS skal kunne behandle en eventuell skriftlig klage. Skriftlig klage må være Njord AS i hende senest to måneder etter avsluttet aktivitet. På grunn av dette kan det ikke forventes svar før etter dette tidspunkt. Dersom partene kommer til enighet eller avtaler forlik på stedet, kan det ikke gjøres ytterligere krav etter hjemkomst. For bytte og angrerett ved kjøp fra vår nettbutikk viser vi til angrerettloven (norsk). Du har rett til å gå fra avtalen (angrerett) ved å gi beskjed til selskapet før angrefristens utløp, jfr. § 21. Alle bestillinger gjort på https://www.seakayaknorway.com/ er bindende, men du kan benytte deg av angreretten som er gyldig i 14 dager etter at du har mottatt varen. Du kan benytte deg av angrerettloven ved å returnere varen til oss eller levere den til et av våre kontorer i Flåm

Returadresse

Njord AS

Brekke, 5743 Flåm

tlf: + 47 91 32 66 28

Angreretten gjelder ikke

Oppdager du en feil eller mangel på varen du har mottatt fra nettbutikken, må du kontakte Njord AS innen rimelig tid og klage på dette. Det samme gjelder dersom du har mottatt noe annet enn det du har bestilt. Det er fint om du kan merke e-posten med «Klage» eller «Fikk feil vare» og telefonnummeret ditt, slik at vi kan hjelpe deg raskt. Vi viser også til forbrukerkjøpsloven.

 

Tvisteløsning

Partene bør prøve å løse tvister om tolkningen av avtalen gjennom forhandlinger. Dersom partene ikke blir enige, kan tvisten prøves av Forliksrådet eller av en allmenn domstol.

 

Bilder og sosiale medier

Ved å godta disse vilkårene og betingelsene har du gitt Njord AS ditt samtykke og samtykket i å la våre guider og andre gjester ta bilder av/med deg og gruppen du bestiller på vegne av for å la Njord bruke disse bildene på sosiale medier/ nettside/annonser. Hvis du ikke ønsker å gi oss samtykke til å legge ut bilder av deg, send oss ​​en e-post til [email protected].
 

Alle rettigheter forbeholdt

Njord AS forbeholder seg retten til å endre priser, og kan ikke holdes ansvarlig for trykkfeil i tekst, bilder og lenker på våre nettsider. Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer som kan oppstå etter ferdigstillelse av materiell og tidsplaner. Vi forbeholder oss også retten til å gjøre endringer i priser og vilkår.

 

Utleie

For alle kajakk- og SUP-utleie må følgende erklæring godtas:

«Jeg opplyser herved at jeg tar fullt ansvar for min egen sikkerhet i leieperioden. Jeg er klar over at havkajakk har visse risikoer, og jeg vil vurdere disse risikoene når jeg er på vannet. Jeg vil returnere utstyret i samme tilstand som da jeg fikk det.»

Dersom utstyret ikke returneres innen leieperioden, eller skades på noen måte, har Njord rett til å sette ned ekstrakostnader i henhold til forsinkelsen eller skaden. For kajakk- eller SUP-leie refunderer vi ikke betalinger eller kansellerer hvis værforholdene er utilfredsstillende for kundene (regn, vind, etc.). Hvis det er plass i timeplanen vår, kan vi kanskje ombooke leien.

Alle som er interessert i å leie av oss eller melde seg på en tur, bør vite at vi tar sikkerhetstiltak i alt vi gjør.

Førstegangsleie kan bli bedt om å ta et sikkerhetskurs i havkajakkpadling, utføre en selvredning, delta på en instruksjonsklasse om våtutgangsøvelser (øve frigjøring av sprayskjørt) og redninger, eller -leie og/eller bruke våtdrakt eller annet passende verneutstyr. Alle leietakere vil bli oppfordret til å utøve god dømmekraft, sjømannskap og eget ansvar. Vi forbeholder oss retten til å nekte tjenester eller utleie til alle som er: mindreårige og uledsagede, beruset eller på annen måte svekket, uregjerlige eller åpenlyst uansvarlige, og viser tegn på åpenbart dårlig dømmekraft.

Vær oppmerksom på at vi ikke refunderer forhåndsbetalinger til personer som har blitt nektet å leie på noen av de ovennevnte grunnene.